• Hashtagfemti

Fordeler med å være aktiv

Det er mange fordeler med å være aktiv og ha gode rutiner for trening. Vi er skapt til å være i bevegelse, da holder vi oss friskere, og vi kan forebygge fysiske og mentale plager. Men i dagens samfunn er det meste dessverre tilrettelagt for en inaktiv hverdag. Derfor må vi selv sørge for å ta valg som øker vårt eget aktivitetsnivå.


Økt selvtillit

Kroppens eget lykkehormon, endorfiner, produseres ved trening, og du føler deg bedre. Du trives bedre med deg selv, og er bedre rustet i hverdagen.


Bedre psykisk helse

Du føler deg sterkere både fysisk og psykisk, og dette påvirker i stor grad psyken din både i jobbsammenheng og privat. Mange som går i behandling for ulike psykiske og mentale diagnoser får anbefalinger om å trene i tillegg til tradisjonell behandling, da dette har vist god effekt.

Diabetes type 2

Trening forebygger sykdommen, og kan hjelpe dem som allerede har utviklet sykdommen.


Regulerer insulin

Fysisk aktivitet bedrer individets insulinfølsomhet, og reduserer blodsukkerkonsentrasjonen.


Mindre fett i blodet

Blodets verdier av triglyserider og det dårlige LDL-kolesterolet bedres. Dette reduserer risikoen for utvikling av hjerte- og karsykdommer.


Forebygger kreft

Spesielt tykktarmskreft, brystkreft, prostatakreft og lungekreft forebygges ved trening. Overbevisende forskningsresultater viser sammenheng mellom utvikling av disse kreftformer og inaktivitet.

Muskel- og skjelettsystemet forsterkes

Motorikken og bevegelsesmønster forbedres. Inaktivert bidrar til at muskel- og skjelettlidelser er en stor belastning for både individ og samfunn. Samlet er muskel- og skjelettlidelser statens største økonomiske sykdomsbelastning i form av behandling, sykmeldinger og uføretrygd. Muskel- og skjelettlidelser gir ofte en ond sirkel med mer inaktivitet og svakere muskulatur, mens fysisk aktivitet kan bryte denne onde sirkelen.


Forebygger og lindrer benskjørhet

Høy bentetthet er viktig å påvirke allerede i ung alder, men som voksen kan man redusere fallet av bentetthet og motvirke utvikling av benskjørhet.

Reduserer stress

De aller fleste opplever under trening at hodet hviler, mens kroppen jobber. Spenninger og stress reduseres, og mange tanker klarner i løpet av en treningsøkt.


Reduserer depresjoner

Du blir generelt mer fornøyd med deg selv, og derfor mer positivt innstilt til hverdagens krav og plikter.


Reduserer angst

Troen på deg selv og mestrings-følelsen øker. Fysisk aktivitet er ofte en del av rehabiliteringen og behandlingen av ulike angstdiagnoser.

Lavere risiko for slag

Slag, spesielt hjerneslag, har ofte en sammenheng med høyt blodtrykk, og fysisk aktivitet virker forebyggende mot dette.


Forebygger og lindrer høyt blodtrykk

Høyt blodtrykk er en risikofaktor for både hjerneslag og hjerteinfarkt.


Bedrer vekst og fysisk utvikling hos barn

Fysisk aktivitet er avgjørende for barnets aerobe kapasitet, muskelstyrke, spenst, motoriske ferdigheter og bevegelighet. I tillegg vil fysisk aktivitet styrke skjelettet og øke barnets selvtillit.

Økning av det «gode» kolesterolet

Reduserer risikoen for utvikling av hjerte- karsykdommer.


Mindre risiko for hjerte- og karsykdommer

Klar sammenheng mellom inaktiv livsstil og risiko for hjerte- og karsykdommer.


Overvekt forebygges

Inaktive mennesker er generelt mer overvektige enn aktive. Det er likevel ikke nødvendigvis sammenheng mellom vekt og helse, da overvektige kan ha god helseeffekt ved regelmessig fysisk aktivitet uten å gå ned i vekt. Bukfettet er det farligste overskuddsfettet, og utgjør den største risikoen for utvikling av andre sykdommer.


Bedre kroppssammensetning

Altså større andel muskler, og mindre fett, noe som betyr høyere hvilestoffskifte døgnet rundt. En liten økning i hvilestoffskiftet gir stor effekt på vekten.


Forebygger og lindrer luftveissykdommer

Astma er enkelt fortalt en innsnevring av luftveiene, og kan både utløses og behandles av fysisk aktivitet. De fleste som lærer seg å bruke medisiner korrekt og tilpasse aktivitetsnivået har god effekt av fysisk aktivitet. Det kan også gi bedre sykdomsmestring og bedre livskvalitet. Forekomsten av astma er to- til tredoblet de siste 15-20 årene.


Bedrer revmatisme

Det er godt dokumentert at regelmessig fysisk aktivitet reduserer funksjonstap hos revmatiske pasienter, samt gir bedre sykdomsmestring.


Hjelper mot inkontinens

Kan bedres ved fysisk aktivitet og spesialøvelser. Ca. 1 / 3 av norske kvinner plages av inkontinens (ufrivillig vannavlatning). Spesifikke styrkeøvelser for bekkenbunnsmuskulaturen har vist god effekt både forebyggende og behandlende.


Utsetter aldring

Det er aldri for sent å forebygge! Innen år 2050 vil antall eldre i Norge fordobles. Vi vet at regelmessig fysisk aktivitet utsetter alderdom og påvirker livskvaliteten til de eldre. Fysisk aktivitet gjør også de eldre mer selvhjulpne og mer funksjonsdyktige.


Sosial møteplass

Trening kan være sosialt og en møteplass. Mange benytter anledningen til å møte sine venner via trening, eller å treffe nye mennesker.


Forebygger fall og brudd

Trening gir bedre balanse, og reduserer derfor risikoen for fall. Dette skyldes både forbedret muskelstyrke og bedre motorisk kontroll.


Bra for gravide

Man ser positiv effekt av moderat fysisk aktivitet blant annet med tanke på svangerskaps-komplikasjoner og - depresjoner , mors vekt, opplevelsen av selve forløsningen og mors selvfølelse under svangerskapet.6 visninger0 kommentarer

Følg

  • Spotify Social Ikon
  • Facebook Social Ikon
  • Instagram

©2019 by Hashtagfemti. Proudly created with Wix.com